Antalya Nikritoksit Gazı

Antalya Nikritoksit Gazı

Nikritoksit Gazı Antalya

Nikritoksit Gazı Antalya

Antalya Nikritoksit Gazı

Antalya Nikritoksit Gazı

NİTRİK OKSİT KULLANIM ALANLARI VE UYGULAMA

Nitrik oksit sistemleri ameliyathane ve ameliyat sonrası tüm yoğun bakım ünitelerinde kullanılabilir aynı zamanda bu sistemler yenidoğan ünitelerinde tüm ventilatör ve HFO cihazları ile uyumlu olarak kullanılabilir ayrıca kardiyoloji bölümünde anjio salonlarında vazoreaktivite testlerinde nitrik oksit kullanımı yapılmaktadır teknolojinin sağlamış olduğu imkanlar sayesinde artık nitrik oksit özellikle kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ve servis süreçlerinde nazal olarak ta kullanılmaktadır.

Nitrik oksit 5 ppm ve üzerinde etkilidir ppmParts per millionMilyonda bir (mikro) Genel dolaşıma herhangi bir etkisi yoktur
Nitrik oksit kullanımında 48 saat bir methemoglobin takibi yapılmalıdır.

Nitrik oksit kullanımı esnasında sildenafil bazlı ilaçlar kullanılmalıdır yetişkinlerde 60 mg çocuklarda 30 mg kadar
Ventilatör cihazları birlikte kullanılabilir. (En yaygın kullanım şeklidir)

Anestezi cihazları ile birlikte kullanılabilir

Ambu ile birlikte kullanılabilir (Mecbur kalındığında nadiren kullanılmaktadır)

Antalya Nikritoksit Gazı