Invaziv Ventilasyon

İnvaziv ventilasyon tedavisi esnasında üst solunum yolları endotrakeal veya trakeostomi tüpü ile by-pass edilmesinden dolayı ventilatörden hastaya iletilen kuru ve soğuk havanın ısıtılıp nemledirilmesi gerekmektedir. Nemlendirme işlemi pasif (HME Filtreler ) ve aktif (ısıtıcı telli devreler ) ile gerçekleştirilir. Yoğun bakımda kullanılan solunum devreleri genellikle ekspiryum hattında en az bir sututucu içermekle birlikte bunun yanı sıra bakteri-virüs filtresi,bakteriyal viral HME filtre ve kateter mount ile birlikte kullanılır.

Ürün Detayı
Erişkin/Pediatrik/Neonatal hasta seçenekleri
Koruge /Smoothbore / Uzayabilen hortum
Kullanıcı talebine göre belirlenen hortum uzunlukları
Sıvı boşaltımı için açıldığında kaçak vermeyen valfli su tutucu
Basınç ve sıcaklık ölçüm portları içeren Y konektör
Hortum askısı
Kaçak test

Non Invazif Ventilasyon

 

Yoğun bakım ventilatör cihazlarında CPAP modunda kullanılmak üzere inspiryum ekspiryum hatlı tam yüz maskeli CPAP devre
Entegre basınç hatlı ısıtıcı telli veya standart smoothbore BPAP devre
Tek hatlı ve entegre PEEP valfli CPAP devresi (5-20 cmH2O) .
Tüm solunum cihazlarına uyumlu cihaz bağlantıları.
Çapraz kontaminasyon engellenmesi için tek kullanımlık solunum devreleri.

 

IPPB Transport Devreler

IPPB – Intermitant Pozitif Basınçlı Solunum Devrelerinin görevi kısa dönemli veya aralıklı mekanik ventilasyon tedavisi esnasında akciğer genişlemesi , ventilasyona yardımı ve sekresyon temizliğini sağlar. IPPB temeli inspiryum esnasında akciğerlere pozitif basınç sağlayarak , ekspiryum sonunda akciğerlerin atmosferik basınca dönmesini sağlar.Tidal volümün artışı ile akciğer ve göğüs duvarı genişlemesi sağlanır.

IPPB ventilasyon tedavisi, Tidal volüm artışı, Sekresyonların mobilizasyonunu sağlar.

IPPB ventilatörler spontan solunum esnasında hasta tetikli basınç destekli inspiryum ve pasif ekspirasyon sağlar.

 

Entegre Su Tutuculu Koaksiyal Devreler

Düşük akım inhalasyon anestezi uygulamalarında (<2L/dak) CO2 absorbanı ile meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucunda

özellikli ekspiryum hattında oluşan ve anestezi cihazlarının valf ve sensörlerine hasar verip tepe basıncı alarmı oluşturan su birikmesi (kondenzasyonun) negatif etkilerini ortadan kaldırır.
Entegre su tutucusu sayesinde aynı solunum devresi ile hasta invaziv ventilasyon tedavisi için yoğun bakım ünitesine transfer edilebilir ve ek maliyetlerin önüne geçilerek aynı devre ile tedaviye devam edilebilir.
Dahili CO2 örnekleme hattı sayesinde cerrahi operasyon esnasında hastanın kapnografi trasesi takip edilebilir.
360 derece dönebilir hasta bağlantısı sayesinde su tutucu pozisyonu cerrahi supine veya prone pozisyona göre ayarlanabilir.

 

Entegre Su Tutuculu Septumlu Devreler

Altech Septiflow septum membranlı ve entegre su tutuculu patentli solunum devresi düşük akım anestezisinin negatif etkilerinden olan ekspiryum hattında su birkiminin önüne geçilmesi için tasarlanmıştır. Patentli su tutucu üzerinde yer alan iğnesiz konektörler devre içerisinde biriken enfekte sıvının sağlık çalışanlarına veya diğer hastalara temas etmeden sistemeden atılmasını sağlar.

Tam Kapalı Ventilasyon
Su tutucunun açılmaya ihtiyaç duymaması sayesinde invaziv ventilasyon esnasında solunum devresi dış ortama açılmaz ve VİP’nin negatif etkilerinin önüne geçilmiş olur.